Polityka prywatności

Poniższe warunki i zasady regulują wszelkie korzystanie ze strony internetowej opskar.com oraz wszystkich treści, usług i produktów dostępnych w witrynie lub za jej pośrednictwem (łącznie, Witryna). Witryna jest własnością i jest obsługiwana przez ops („ops”). Witryna jest oferowana pod warunkiem zaakceptowania przez użytkownika bez modyfikacji wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszystkich innych zasad działania, polityk (w tym między innymi Polityki prywatności OPS) i procedur, które mogą być okresowo publikowane w tej Witrynie przez OPS (łącznie „Umowa”).

Przeczytaj uważnie niniejszą Umowę przed uzyskaniem dostępu do Witryny lub korzystania z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części strony internetowej lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na związanie się postanowieniami niniejszej umowy. Jeśli nie zgadzasz się z wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny lub korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli te warunki są uważane za ofertę przez OPS, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych warunków. Witryna jest dostępna tylko dla osób, które mają co najmniej 13 lat.

 • Twoje konto i witryna opskar.com. Jeśli utworzysz bloga / witrynę w Witrynie, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i bloga, a Ty jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane na koncie i wszelkie inne działania podjęte w związku z blogiem. Nie wolno opisywać ani przypisywać słów kluczowych do swojego bloga w sposób wprowadzający w błąd lub niezgodny z prawem, w tym w sposób zamierzony do handlu na nazwisko lub reputację innych osób, a OPS może zmieniać lub usuwać dowolny opis lub słowo kluczowe, które uważa za nieodpowiednie lub niezgodne z prawem, lub w przeciwnym razie może spowodować odpowiedzialność OPS. Musisz natychmiast powiadomić OPS o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego bloga, konta lub innych naruszeń bezpieczeństwa. OPS nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania Użytkownika, w tym za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku takich działań lub zaniechań.

 

 • Odpowiedzialność współtwórców. Jeśli prowadzisz bloga, komentujesz na blogu, publikujesz materiały w Witrynie, zamieszczasz łącza w Witrynie lub w inny sposób udostępniasz (lub zezwalasz osobom trzecim na udostępnianie) materiałów za pośrednictwem Witryny (wszelkie takie materiały, „Treść”) ), Ponosisz pełną odpowiedzialność za treść tych Treści i wszelkie szkody z nich wynikające. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana Treść stanowi tekst, grafikę, plik audio lub oprogramowanie komputerowe. Udostępniając Treści, oświadczasz i gwarantujesz, że:
 • Pobieranie, kopiowanie i używanie Treści nie narusza praw własności, w tym praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub tajemnic handlowych osób trzecich;
 • Jeśli pracodawca ma prawa do tworzenia własności intelektualnej, masz (i) otrzymał zgodę od pracodawcy, aby opublikować lub udostępnić treść, w tym, ale nie ograniczając się do jakiegokolwiek oprogramowania, lub (ii) zabezpieczoną od swojego pracodawcy zrzeczenie się, Wszystkie prawa do treści;
 • W pełni przestrzegałeś licencji innych firm związanych z Treścią i zrobiłeś wszystko, co niezbędne, aby pomyślnie przekazać użytkownikom końcowym wszelkie wymagane warunki;
  Zawartość nie zawiera ani nie instaluje wirusów, robaków, złośliwych programów, koni trojańskich ani innych szkodliwych lub niszczących treści;
 • Zawartość nie jest spamem, nie jest maszynowo ani losowo generowana i nie zawiera nieetycznych lub niechcianych treści komercyjnych przeznaczonych do kierowania ruchem na witryny osób trzecich lub zwiększenia rankingu w wyszukiwarkach witryn osób trzecich lub do dalszych niezgodnych z prawem działań (takich Jako phishing) lub wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła materiału (takiego jak fałszowanie);
 • Treści nie są pornograficzne, nie zawierają zagrożeń ani podżegać do przemocy wobec osób fizycznych ani podmiotów, a także nie narusza praw prywatności ani upowszechniania się osób trzecich;
 • Twój blog nie jest reklamowany przez niechciane wiadomości elektroniczne, takie jak łącza spamowe w grupach dyskusyjnych, listy e-mailowe, inne blogi i witryny internetowe oraz podobne niechciane metody promocyjne;
 • Twój blog nie został nazwany w sposób, który wprowadzałby czytelników w błąd, że jesteś inną osobą lub firmą. Na przykład adres URL lub nazwa Twojego bloga nie jest imieniem osoby innej niż Ty lub nazwa firmy innej niż Twoja; a w przypadku Treści, które zawierają kod komputerowy, dokładnie skategoryzowałeś i / lub opisałeś rodzaj, charakter, zastosowania i skutki materiałów, niezależnie od tego, czy zażądał tego OPS lub w inny sposób.

Przesyłając Treści do OPS w celu umieszczenia ich w swojej Witrynie, udzielasz OPS licencji ogólnoświatowej, bezpłatnej i niewyłącznej, aby powielać, modyfikować, adaptować i publikować Treści wyłącznie w celu wyświetlania, rozpowszechniania i promowania Twojego bloga . W przypadku usunięcia Treści OPS dołoży uzasadnionych starań, aby usunąć ją z Witryny, ale przyjmuje do wiadomości, że buforowanie lub odniesienia do Treści mogą nie być natychmiast niedostępne.

Nie ograniczając żadnego z tych oświadczeń lub gwarancji, OPS ma prawo (choć nie jest to obowiązkowe) według własnego uznania OPS (i) odmówić lub usunąć treści, które według uzasadnionej opinii OPS naruszają jakąkolwiek politykę OPS lub są w jakikolwiek sposób szkodliwe lub budzące zastrzeżenia, lub (ii) zakończyć lub odmówić dostępu do Witryny i korzystania z niej jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi z dowolnego powodu, według wyłącznego uznania OPS. OPS nie będzie zobowiązane do zwrotu wcześniej zapłaconych kwot

 • Płatność i odnowienie.
  Ogólne warunki.
  Wybierając produkt lub usługę, zgadzasz się płacić OPS za wskazane jednorazowe i / lub miesięczne lub roczne opłaty abonamentowe (dodatkowe warunki płatności mogą być zawarte w innych komunikatach). Opłaty za subskrypcję będą naliczane w systemie przedpłaconym w dniu rejestracji w usłudze Upgrade i będą obejmować korzystanie z tej usługi w podanym okresie subskrypcji miesięcznej lub rocznej. Płatności nie podlegają zwrotowi.
  Automatyczne odnawianie.
  O ile nie powiadomisz OPS przed końcem obowiązującego okresu subskrypcji, dla którego chcesz anulować subskrypcję, subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona, a Ty upoważnisz nas do pobrania stosownej rocznej lub miesięcznej opłaty za subskrypcję (jak również wszelkich podatków) za pomocą dowolnej karty kredytowej lub innego mechanizmu płatności, który mamy dla ciebie. Aktualizacje można anulować w dowolnym momencie, przesyłając zapytanie do OPS na piśmie.

 

 • Usług.
  Opłaty; Zapłata. Rejestrując konto w Usługach, zgadzasz się uiścić OPS obowiązujące opłaty konfiguracyjne i opłaty cykliczne. Obowiązujące opłaty będą fakturowane począwszy od dnia ustanowienia usług, a przed rozpoczęciem korzystania z nich. OPS zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności i opłat za trzydziestodniowym (30) pisemnym powiadomieniem. Usługi mogą zostać anulowane przez użytkownika w dowolnym momencie, z trzydziestodniowym (30) pisemnym powiadomieniem działu wsparcia OPS. Jeśli Twoja usługa obejmuje dostęp do priorytetowej pomocy technicznej przez e-mail. „Wsparcie e-mailowe” oznacza możliwość zgłaszania próśb o pomoc techniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej w dowolnym momencie (z uzasadnionymi staraniami ze strony OPS, aby odpowiedzieć w ciągu jednego dnia roboczego) w zakresie korzystania z Usług VIP. „Priorytet” oznacza, że ​​wsparcie ma pierwszeństwo przed wsparciem dla użytkowników standardowych lub bezpłatnych usług opskar.com. Całe wsparcie będzie świadczone zgodnie ze standardowymi praktykami, procedurami i politykami usług OPS.

 

 • Odpowiedzialność odwiedzających witrynę. OPS nie dokonał przeglądu i nie może przeglądać wszystkich materiałów, w tym oprogramowania komputerowego, opublikowanych w Witrynie i w związku z tym nie może być odpowiedzialny za zawartość, wykorzystanie lub skutki tych materiałów. Prowadząc Witrynę, OPS nie oświadcza ani nie sugeruje, że popiera zamieszczone tam materiały ani że uważa, że ​​takie materiały są dokładne, przydatne lub nieszkodliwe. Jesteś odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych środków ostrożności, aby chronić siebie i swoje systemy komputerowe przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i inną szkodliwą lub destrukcyjną zawartością. Witryna może zawierać treści, które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, a także treści zawierające nieścisłości techniczne, błędy typograficzne i inne błędy. Witryna może również zawierać materiały naruszające prywatność lub prawa do reklamy lub naruszające własność intelektualną i inne prawa własności osób trzecich lub których pobieranie, kopiowanie lub używanie podlega dodatkowym warunkom, określonym lub nieokreślonym. OPS zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania przez odwiedzających Witrynę lub z jakiegokolwiek pobierania przez tych odwiedzających zamieszczonych tam treści.

 

 • Treść opublikowana na innych stronach internetowych. Nie przeglądaliśmy i nie możemy przejrzeć wszystkich materiałów, w tym oprogramowania komputerowego, udostępnianych za pośrednictwem stron internetowych i stron internetowych, do których prowadzi link opskar.com, oraz tego linku do portalu opskar.com. twoja firma nie ma żadnej kontroli nad stronami internetowymi i stronami internetowymi i nie jest odpowiedzialna za ich zawartość ani wykorzystanie. Łącząc się z witryną, która nie jest Twoją firmą lub stroną internetową, OPS nie oznacza ani nie sugeruje, że popiera taką stronę lub stronę. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony siebie i systemów komputerowych przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi szkodliwymi lub destrukcyjnymi treściami. OPS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z witryn i stron internetowych spoza organizacji.

 

 • Naruszenie praw autorskich i polityka DMCA. Ponieważ Twoja firma prosi innych o poszanowanie jej praw własności intelektualnej, szanuje prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że materiały znajdujące się na opskar.com lub do których prowadzą linki naruszają Twoje prawa autorskie, zachęcamy do powiadomienia OPS zgodnie z Polityką OPS Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). OPS odpowie na wszystkie takie zawiadomienia, w tym w razie potrzeby lub stosowności, usuwając materiał naruszający prawo lub wyłączając wszystkie linki do materiału naruszającego prawo. OPS zakończy dostęp gościa do Witryny i korzystanie z niej, jeśli w odpowiednich okolicznościach zostanie ustalone, że odwiedzający wielokrotnie narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej OPS lub innych osób. W przypadku takiego wypowiedzenia OPS nie będzie zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwot wcześniej zapłaconych OPS.

 

 • Własność intelektualna. Niniejsza Umowa nie przenosi z Twojej firmy na Ciebie żadnej własności intelektualnej OPS ani osoby trzeciej, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w tej własności pozostaną (między stronami) wyłącznie z OPS. OPS, opskar.com, logo opskar.com i wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo używane w związku z opskar.com lub Witryną są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi OPS lub licencjodawców OPS. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo używane w związku z Witryną mogą być znakami towarowymi innych osób trzecich. Korzystanie z Witryny nie daje Ci prawa ani licencji na reprodukcję lub inne wykorzystanie jakichkolwiek znaków towarowych OPS lub osób trzecich.

 

 • Reklamy. OPS zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklam na swoim blogu, o ile nie kupiłeś konta bez reklam.

 

 • Atrybucja. OPS zastrzega sobie prawo do wyświetlania w stopce lub pasku narzędzi Twojego bloga linków wskazujących źródła, takich jak „Blog na opskar.com”, autora motywu i źródła czcionek.
  Produkty partnerskie. Aktywując produkt partnerski (np. Motyw) od jednego z naszych partnerów, wyrażasz zgodę na warunki korzystania z usług tego partnera. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z warunków korzystania z usługi, dezaktywując produkt partnerski.

 

 • Nazwy domen. Jeśli rejestrujesz nazwę domeny, używasz lub przenosisz wcześniej zarejestrowaną nazwę domeny, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że korzystanie z nazwy domeny podlega również zasadom Internet Corporation for Assigned Names and Numbers („ICANN”), w tym ich Prawa i obowiązki rejestracyjne.

 

 • Zmiany. OPS zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszej Umowy. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszej Umowy pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie oznacza akceptację tych zmian. OPS może również w przyszłości oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i / lub usługi podlegają warunkom niniejszej Umowy.
  Zakończenie. OPS może w każdej chwili zablokować dostęp do całości lub części Witryny, z podaniem lub bez podania przyczyny, z powiadomieniem lub bez, ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli chcesz wypowiedzieć niniejszą Umowę lub swoje konto opskar.com (jeśli je masz), możesz po prostu zaprzestać korzystania z Witryny. Niezależnie od powyższego, jeśli masz konto usług płatnych, takie konto może zostać zamknięte przez OPS tylko w przypadku istotnego naruszenia niniejszej Umowy i nie naprawienia takiego naruszenia w ciągu trzydziestu (30) dni od powiadomienia Cię o tym przez OPS; pod warunkiem, że OPS może natychmiast wypowiedzieć Serwis w ramach ogólnego wyłączenia naszej usługi. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, zrzeczenia się gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

 

 • Wyłączenie gwarancji. Witryna jest udostępniana „tak jak jest”. OPS oraz jej dostawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Ani Twoja firma, ani jej dostawcy i licencjodawcy nie dają żadnej gwarancji, że Witryna będzie wolna od błędów lub że dostęp do niej będzie ciągły lub nieprzerwany. Rozumiesz, że pobierasz z Witryny lub w inny sposób uzyskujesz treści lub usługi za pośrednictwem Witryny według własnego uznania i na własne ryzyko.

 

 • Ograniczenie odpowiedzialności. W żadnym wypadku OPS lub jego dostawcy lub licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności w odniesieniu do jakiegokolwiek przedmiotu niniejszej umowy w ramach jakiejkolwiek umowy, zaniedbania, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub innej prawnej lub słusznej teorii w odniesieniu do: (i) wszelkich szkód specjalnych, przypadkowych lub wtórnych; (ii) koszt zamówień na produkty lub usługi zastępcze; (iii) w przypadku przerwania użytkowania lub utraty lub uszkodzenia danych; lub (iv) w przypadku jakichkolwiek kwot przekraczających opłaty uiszczone przez OPS na rzecz OPS na podstawie niniejszej umowy w okresie dwunastu (12) miesięcy przed wystąpieniem przyczyny. OPS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub opóźnienia spowodowane sprawami pozostającymi poza ich uzasadnioną kontrolą. Powyższe nie ma zastosowania w zakresie zabronionym przez obowiązujące prawo.
  Ogólne przedstawicielstwo i gwarancja. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) korzystanie z Witryny będzie ściśle zgodne z Polityką prywatności OPS, niniejszą Umową oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami (w tym, bez ograniczeń, wszelkimi lokalnymi przepisami prawa lub regulacjami obowiązującymi w Twoim kraju, stanie, mieście lub inny obszar rządowy dotyczący zachowania online i dopuszczalnych treści oraz wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania danych technicznych eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych lub kraju, w którym przebywasz) oraz (ii) korzystanie z Witryny przez Ciebie nie będzie naruszać ani sprzeniewierzyły się prawom własności intelektualnej stron trzecich.

 

 • Odszkodowanie. Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć OPS, jego wykonawców i licencjodawcę oraz ich odpowiednich dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami i wydatkami, w tym honorariami prawników, wynikającymi z korzystania z Witryny, w tym, ale nie ograniczając się do naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy.

 

 • Różne. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między OPS a Państwem w zakresie jej przedmiotu i mogą być modyfikowane jedynie w drodze pisemnej poprawki podpisanej przez upoważnionego dyrektora firmy lub przez przesłanie przez firmę Państwa poprawionej wersji. Z wyjątkiem zakresu, w jakim obowiązujące prawo, o ile ma to zastosowanie, stanowi inaczej, niniejsza Umowa, jakikolwiek dostęp do Witryny lub korzystanie z niej będzie podlegać prawu stanu Kalifornia w USA, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych i właściwego miejsca Wszelkie spory wynikające lub odnoszące się do któregokolwiek z nich będą rozstrzygane przez sądy stanowe i federalne w hrabstwie San Francisco w Kalifornii. Z wyjątkiem roszczeń o wydanie nakazu sądowego lub słusznego zadośćuczynienia lub roszczeń dotyczących praw własności intelektualnej (które można wnieść do dowolnego właściwego sądu bez wnoszenia zabezpieczenia), wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy zostaną ostatecznie rozstrzygnięte zgodnie z Ogólnymi zasadami arbitrażu Sądowy arbitraż i mediacja Service, Inc. („JAMS”) przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z niniejszymi Zasadami. Arbitraż odbędzie się w San Francisco w Kalifornii, w języku angielskim, a decyzja arbitrażowa może być wykonana w każdym sądzie. Strona wygrywająca w jakimkolwiek działaniu lub postępowaniu w celu wyegzekwowania niniejszej Umowy jest uprawniona do zwrotu kosztów i honorariów prawników. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do wyegzekwowania, ta część zostanie zinterpretowana tak, aby odzwierciedlała pierwotne intencje stron, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy. Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek warunku lub warunku niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek ich naruszenia, w jednym przypadku, nie spowoduje zrzeczenia się takiego warunku lub warunku ani żadnego późniejszego ich naruszenia. Możesz scedować swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy na dowolną stronę, która zgadza się na jej warunki i zgadza się na związanie nimi; OPS może dokonać cesji swoich praw wynikających z niniejszej Umowy bez żadnych warunków. Niniejsza Umowa będzie wiążąca i będzie działać na korzyść stron, ich następców i dozwolonych cesjonariuszy.