Polityka prywatności

Poniższe warunki regulują korzystanie ze strony internetowej opskar.com oraz wszystkich treści, usług i produktów dostępnych na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem (łącznie, Witryna internetowa). Witryna jest własnością i jest obsługiwana przez operatorów ("ops"). Witryna internetowa jest oferowana pod warunkiem akceptacji bez modyfikacji wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszystkich innych zasad operacyjnych, zasad (w tym, bez ograniczeń, Polityki prywatności OPS) i procedur, które mogą być publikowane od czasu do czasu na tej stronie przez OPS (łącznie "Umowa").

Przeczytaj uważnie niniejszą Umowę przed uzyskaniem dostępu do Witryny lub korzystania z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części strony internetowej lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na związanie się postanowieniami niniejszej umowy. Jeśli nie zgadzasz się z wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny lub korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli te warunki są uważane za ofertę przez OPS, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych warunków. Witryna jest dostępna tylko dla osób, które mają co najmniej 13 lat.

 • Twoje konto i witryna opskar.com. Jeśli utworzysz bloga / witrynę w Witrynie, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i bloga, a Ty jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane na koncie i wszelkie inne działania podjęte w związku z blogiem. Nie wolno opisywać ani przypisywać słów kluczowych do swojego bloga w sposób wprowadzający w błąd lub niezgodny z prawem, w tym w sposób zamierzony do handlu na nazwisko lub reputację innych osób, a OPS może zmieniać lub usuwać dowolny opis lub słowo kluczowe, które uważa za nieodpowiednie lub niezgodne z prawem, lub w przeciwnym razie może spowodować odpowiedzialność OPS. Musisz natychmiast powiadomić OPS o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego bloga, konta lub innych naruszeń bezpieczeństwa. OPS nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania Użytkownika, w tym za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku takich działań lub zaniechań.

 • Odpowiedzialność współtwórców. Jeśli prowadzisz bloga, komentuj bloga, publikuj materiały na Witrynie, publikuj linki na Witrynie lub w inny sposób twórz (lub zezwalaj, aby jakiekolwiek strony trzecie) udostępniały materiały za pośrednictwem Witryny (dowolny taki materiał, "Treść"). ), Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za treść i szkody wynikające z tej Treści. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy przedmiotowa treść stanowi tekst, grafikę, plik audio lub oprogramowanie komputerowe. Udostępniając Treści, oświadczasz i gwarantujesz, że:
 • Pobieranie, kopiowanie i używanie Treści nie narusza praw własności, w tym praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub tajemnic handlowych osób trzecich;
 • Jeśli pracodawca ma prawa do tworzenia własności intelektualnej, masz (i) otrzymał zgodę od pracodawcy, aby opublikować lub udostępnić treść, w tym, ale nie ograniczając się do jakiegokolwiek oprogramowania, lub (ii) zabezpieczoną od swojego pracodawcy zrzeczenie się, Wszystkie prawa do treści;
 • W pełni przestrzegałeś licencji innych firm związanych z Treścią i zrobiłeś wszystko, co niezbędne, aby pomyślnie przekazać użytkownikom końcowym wszelkie wymagane warunki;
  Zawartość nie zawiera ani nie instaluje wirusów, robaków, złośliwych programów, koni trojańskich ani innych szkodliwych lub niszczących treści;
 • Zawartość nie jest spamem, nie jest maszynowo ani losowo generowana i nie zawiera nieetycznych lub niechcianych treści komercyjnych przeznaczonych do kierowania ruchem na witryny osób trzecich lub zwiększenia rankingu w wyszukiwarkach witryn osób trzecich lub do dalszych niezgodnych z prawem działań (takich Jako phishing) lub wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła materiału (takiego jak fałszowanie);
 • Treści nie są pornograficzne, nie zawierają zagrożeń ani podżegać do przemocy wobec osób fizycznych ani podmiotów, a także nie narusza praw prywatności ani upowszechniania się osób trzecich;
 • Twój blog nie jest reklamowany przez niechciane wiadomości elektroniczne, takie jak łącza spamowe w grupach dyskusyjnych, listy e-mailowe, inne blogi i witryny internetowe oraz podobne niechciane metody promocyjne;
 • Twój blog nie jest wymieniany w sposób, który wprowadza czytelników w błąd, myśląc, że jesteś inną osobą lub firmą. Na przykład adres URL lub nazwa bloga nie jest nazwą osoby innej niż Twoja firma lub firma inna niż Twoja; oraz w przypadku Treści zawierających kod komputerowy, dokładnie sklasyfikować i / lub opisać rodzaj, charakter, zastosowania i skutki materiałów, niezależnie od tego, czy jest to wymagane przez OPS lub w inny sposób.

Przesyłając Treści do OPS w celu umieszczenia ich w swojej Witrynie, udzielasz OPS licencji ogólnoświatowej, bezpłatnej i niewyłącznej, aby powielać, modyfikować, adaptować i publikować Treści wyłącznie w celu wyświetlania, rozpowszechniania i promowania Twojego bloga . W przypadku usunięcia Treści OPS dołoży uzasadnionych starań, aby usunąć ją z Witryny, ale przyjmuje do wiadomości, że buforowanie lub odniesienia do Treści mogą nie być natychmiast niedostępne.

Nie ograniczając żadnej z tych oświadczeń lub gwarancji, OPS ma prawo (ale nie obowiązek), według wyłącznego uznania OPS (i) odmówić lub usunąć wszelkie treści, które w uzasadnionej opinii OPS naruszają jakiekolwiek zasady OPS lub są w jakikolwiek sposób szkodliwe lub niewłaściwe lub (ii) zakończyć lub odmówić dostępu i korzystania z Witryny do dowolnej osoby lub podmiotu z dowolnego powodu, według wyłącznego uznania OPS. OPS nie będzie zobowiązany do zapewnienia zwrotu jakichkolwiek wcześniej wypłaconych kwot.3

 • Płatność i odnowienie.
  Ogólne warunki.
  Wybierając produkt lub usługę, zgadzasz się płacić OPS za wskazane jednorazowe i / lub miesięczne lub roczne opłaty abonamentowe (dodatkowe warunki płatności mogą być zawarte w innych komunikatach). Opłaty za subskrypcję będą naliczane w systemie przedpłaconym w dniu rejestracji w usłudze Upgrade i będą obejmować korzystanie z tej usługi w podanym okresie subskrypcji miesięcznej lub rocznej. Płatności nie podlegają zwrotowi.
  Automatyczne odnawianie.
  O ile nie powiadomisz OPS przed końcem obowiązującego okresu subskrypcji, dla którego chcesz anulować subskrypcję, subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona, a Ty upoważnisz nas do pobrania stosownej rocznej lub miesięcznej opłaty za subskrypcję (jak również wszelkich podatków) za pomocą dowolnej karty kredytowej lub innego mechanizmu płatności, który mamy dla ciebie. Aktualizacje można anulować w dowolnym momencie, przesyłając zapytanie do OPS na piśmie.

 • Usług.
  Opłaty; Zapłata. Logując się do konta Usługi, zgadzasz się zapłacić OPS odpowiednie opłaty instalacyjne i opłaty cykliczne. Obowiązujące opłaty zostaną zafakturowane począwszy od dnia założenia Państwa usług i przed skorzystaniem z takich usług. OPS zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności i opłat za trzydzieści (30) dni wcześniej pisemne zawiadomienie. Usługi mogą być anulowane przez ciebie w dowolnym czasie w ciągu trzydziestu (30) dni na piśmie do OPS Support. Jeśli twoja usługa obejmuje dostęp do priorytetowej pomocy przez e-mail. "Pomoc przez e-mail" oznacza możliwość składania próśb o pomoc techniczną przez e-mail w dowolnym momencie (przy rozsądnych wysiłkach podejmowanych przez OPS w ciągu jednego dnia roboczego) w zakresie korzystania z Usług VIP. "Priorytet" oznacza, że ​​wsparcie ma pierwszeństwo przed obsługą użytkowników standardowych lub darmowych usług opskar.com. Całe wsparcie będzie świadczone zgodnie ze standardowymi praktykami OPS, procedurami i zasadami.

 • Odpowiedzialność odwiedzających stronę. OPS nie sprawdził i nie może zweryfikować wszystkich materiałów, w tym oprogramowania komputerowego, opublikowanych w Witrynie, a zatem nie może być odpowiedzialny za zawartość, wykorzystanie lub efekty tego materiału. Prowadząc Serwis, OPS nie oświadcza ani nie sugeruje, że popiera zamieszczony tam materiał lub że uważa, że ​​taki materiał jest dokładny, użyteczny lub nieszkodliwy. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony siebie i systemów komputerowych przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi szkodliwymi lub destrukcyjnymi treściami. Witryna internetowa może zawierać treści obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób kontrowersyjne, a także zawierać treści techniczne zawierające nieścisłości, błędy typograficzne i inne błędy. Witryna internetowa może również zawierać materiały, które naruszają prawa do prywatności lub reklamy, lub naruszają prawa własności intelektualnej i inne prawa własności stron trzecich, lub pobieranie, kopiowanie lub korzystanie z nich podlega dodatkowym warunkom, określonym lub nieokreślonym. OPS zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z użytkowania przez odwiedzających Witrynę lub z pobierania przez osoby odwiedzające zamieszczone tam treści.

 • Treść opublikowana na innych stronach internetowych. Nie przeglądaliśmy i nie możemy przejrzeć wszystkich materiałów, w tym oprogramowania komputerowego, udostępnianych za pośrednictwem stron internetowych i stron internetowych, do których prowadzi link opskar.com, oraz tego linku do portalu opskar.com. twoja firma nie ma żadnej kontroli nad stronami internetowymi i stronami internetowymi i nie jest odpowiedzialna za ich zawartość ani wykorzystanie. Łącząc się z witryną, która nie jest Twoją firmą lub stroną internetową, OPS nie oznacza ani nie sugeruje, że popiera taką stronę lub stronę. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony siebie i systemów komputerowych przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi szkodliwymi lub destrukcyjnymi treściami. OPS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z witryn i stron internetowych spoza organizacji.

 • Naruszenie praw autorskich i polityka DMCA. Ponieważ Twoja firma prosi innych o poszanowanie jej praw własności intelektualnej, szanuje ona prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się na lub połączony z opskar.com narusza Twoje prawa autorskie, zachęcamy do powiadomienia OPS zgodnie z Zasadami Digital Millennium Copyright Act (DMCA) OPS. OPS odpowie na wszystkie takie powiadomienia, w tym zgodnie z wymaganiami lub odpowiednimi, usuwając materiał naruszający prawa autorskie lub wyłączając wszystkie linki do materiału naruszającego prawa. OPS zaprzestanie dostępu użytkownika do Witryny i korzystania z niej, jeśli w odpowiednich okolicznościach użytkownik zostanie uznany za wielokrotnego naruszającego prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej OPS lub innych osób. W przypadku takiego rozwiązania OPS nie będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kwot uprzednio wpłaconych na rzecz OPS.

 • Własność intelektualna. Niniejsza Umowa nie przenosi z twojej firmy żadnych własności intelektualnej OPS ani osób trzecich, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takich nieruchomościach pozostaną (między stronami) wyłącznie z OPS. OPS, opskar.com, logo opskar.com i wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i logo używane w związku z opskar.com lub witryna są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi licencjodawców OPS lub OPS. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo używane w związku z Witryną mogą być znakami towarowymi innych stron trzecich. Korzystanie z Witryny nie daje użytkownikowi prawa ani licencji do powielania ani w inny sposób wykorzystywania znaków towarowych OPS lub stron trzecich.

 • Reklamy. OPS zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklam na swoim blogu, o ile nie kupiłeś konta bez reklam.

 • Przypisanie. OPS zastrzega sobie prawo do wyświetlania linków do atrybucji, takich jak "Blog at opskar.com", autor motywu i przypisywanie czcionek do stopki lub paska narzędziowego swojego bloga.
  Produkty partnerskie. Aktywując produkt partnera (np. Motyw) jednego z naszych partnerów, wyrażasz zgodę na warunki korzystania z tego partnera. Możesz zrezygnować z warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie, dezaktywując produkt partnera.

 • Nazwy domen. Jeśli rejestrujesz nazwę domeny, używasz lub przenosisz wcześniej zarejestrowaną nazwę domeny, potwierdzasz i zgadzasz się, że korzystanie z nazwy domeny podlega również zasadom Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"), w tym ich Prawa rejestracyjne i obowiązki.

 • Zmiany. OPS zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszej Umowy. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszej Umowy pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie oznacza akceptację tych zmian. OPS może również w przyszłości oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i / lub usługi podlegają warunkom niniejszej Umowy.
  Zakończenie. OPS może zakończyć dostęp do całości lub części Witryny w dowolnym czasie, z podaniem przyczyny lub bez powiadomienia, natychmiast. Jeśli chcesz wypowiedzieć niniejszą Umowę lub swoje konto opskar.com (jeśli masz), możesz po prostu zaprzestać korzystania z Witryny. Niezależnie od powyższego, jeśli posiadasz konto płatnych usług, takie konto może zostać rozwiązane tylko przez OPS, jeżeli istotnie naruszysz niniejszą Umowę i nie naprawisz takiego naruszenia w ciągu trzydziestu (30) dni od powiadomienia OPS; pod warunkiem, że OPS może natychmiast zakończyć działanie Witryny w ramach ogólnego zamknięcia naszej usługi. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowień dotyczących własności, wyłączeń z gwarancji, odszkodowań i ograniczeń odpowiedzialności.

 • Zrzeczenie się gwarancji. Witryna jest dostarczana "tak jak jest". OPS oraz jego dostawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Ani twoja firma, ani jej dostawcy i licencjodawcy nie udzielają żadnej gwarancji, że strona internetowa będzie wolna od błędów lub że dostęp do niej będzie ciągły lub nieprzerwany. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pobierał lub w inny sposób pozyskiwał treści lub usługi za pośrednictwem witryny internetowej według własnego uznania i ryzyka.

 • Ograniczenie odpowiedzialności. W żadnym wypadku OPS lub jego dostawcy lub licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności w odniesieniu do jakiegokolwiek przedmiotu niniejszej umowy w ramach jakiejkolwiek umowy, zaniedbania, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub innej prawnej lub słusznej teorii w odniesieniu do: (i) wszelkich szkód specjalnych, przypadkowych lub wtórnych; (ii) koszt zamówień na produkty lub usługi zastępcze; (iii) w przypadku przerwania użytkowania lub utraty lub uszkodzenia danych; lub (iv) w przypadku jakichkolwiek kwot przekraczających opłaty uiszczone przez OPS na rzecz OPS na podstawie niniejszej umowy w okresie dwunastu (12) miesięcy przed wystąpieniem przyczyny. OPS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub opóźnienia spowodowane sprawami pozostającymi poza ich uzasadnioną kontrolą. Powyższe nie ma zastosowania w zakresie zabronionym przez obowiązujące prawo.
  Ogólne przedstawicielstwo i gwarancja. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) korzystanie z Witryny będzie ściśle zgodne z Polityką prywatności OPS, niniejszą Umową oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami (w tym, bez ograniczeń, wszelkimi lokalnymi przepisami prawa lub regulacjami obowiązującymi w Twoim kraju, stanie, mieście lub inny obszar rządowy dotyczący zachowania online i dopuszczalnych treści oraz wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania danych technicznych eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych lub kraju, w którym przebywasz) oraz (ii) korzystanie z Witryny przez Ciebie nie będzie naruszać ani sprzeniewierzyły się prawom własności intelektualnej stron trzecich.

 • Odszkodowanie. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić nieszkodliwe OPS, jego kontrahentów i licencjodawców, a także ich dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami i wydatkami, w tym honorariami prawników, wynikającymi z korzystania z Witryny, w tym, ale nie ograniczając się do twojego naruszenia niniejszej Umowy.

 • Różne. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między OPS a Państwem dotyczącego przedmiotu niniejszej umowy i może być zmieniona jedynie poprzez pisemną poprawkę podpisaną przez upoważnionego przedstawiciela Twojej firmy lub przez wysłanie przez twoją firmę poprawionej wersji. Z wyjątkiem zakresu, w jakim obowiązujące prawo, jeśli w ogóle, stanowi inaczej, niniejsza Umowa, każdy dostęp do Witryny lub korzystanie z niej będzie podlegać prawu stanu Kalifornia, USA, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych i właściwym miejscu dla Wszelkie spory wynikające z tego typu spraw lub dotyczące ich będą rozstrzygane przez sądy stanowe i federalne zlokalizowane w hrabstwie San Francisco w Kalifornii. Z wyjątkiem roszczeń o nakazy sądowe lub słusznych zwolnień lub roszczeń dotyczących praw własności intelektualnej (które mogą być wniesione do dowolnego właściwego sądu bez wnoszenia obligacji), wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy zostaną ostatecznie rozstrzygnięte zgodnie z Kompleksowymi Zasadami Arbitrażu Sądowy Sąd Arbitrażowy i Mediacyjny, Inc. ("JAMS") przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z tymi Przepisami. Arbitraż odbędzie się w San Francisco w Kalifornii, w języku angielskim, a orzeczenie arbitrażowe może zostać wykonane w dowolnym sądzie. Stroną wygrywającą w przypadku jakiegokolwiek działania lub dochodzenia w celu egzekwowania niniejszej Umowy przysługują koszty i honoraria adwokackie. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, część ta będzie interpretowana jako odzwierciedlająca pierwotne intencje stron, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy. Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek warunku lub warunku niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek jej naruszenia, w jednym przypadku, nie zrzeka się takiego warunku lub warunków ani żadnego późniejszego naruszenia. Użytkownik może scedować swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy na dowolną stronę, która wyraża zgodę na przestrzeganie jej warunków; OPS może scedować swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy bez żadnych warunków. Niniejsza Umowa będzie obowiązywać i będzie działać na korzyść stron, ich następców i dozwolonych cesjonariuszy.