Polityka prywatności

Oto polityka opskar.com dotycząca poszanowania prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy gromadzić podczas obsługi naszych witryn internetowych.

Odwiedzający strony

Podobnie jak większość operatorów witryn internetowych, OPS zbiera informacje, które nie pozwalają na identyfikację osoby, takie jak typ przeglądarki i serwery, które są zwykle udostępniane, takie jak typ przeglądarki, preferencje językowe, witryna odsyłająca oraz data i godzina każdego żądania odwiedzającego. Zbieranie informacji nieosobowych ma na celu lepsze zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający OPS korzystają z jej strony internetowej. Od czasu do czasu OPS może udostępniać zbiorcze informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, np. Publikując raport dotyczący trendów w korzystaniu ze swojej strony internetowej.

OPS zbiera również potencjalnie osobiste informacje identyfikujące, takie jak adresy IP (Internet Protocol) zalogowanych użytkowników oraz użytkowników, którzy dodają komentarze do blogów / stron opskar.com. OPS ujawnia tylko zalogowane adresy IP użytkowników i komentujących w tych samych okolicznościach, w których wykorzystuje i ujawnia dane osobowe, jak opisano poniżej, z wyjątkiem tego, że adresy IP komentera i adresy e-mail są widoczne i ujawniane administratorom bloga / strony, gdzie znajduje się komentarz został opuszczony.

Zbieranie informacji umożliwiających identyfikację

Niektórzy odwiedzający strony internetowe OPS decydują się na interakcję z OPS w sposób, który wymaga od OPS gromadzenia danych osobowych. Ilość i rodzaj informacji zbieranych przez OPS zależy od charakteru interakcji. Na przykład prosimy odwiedzających, którzy rejestrują się na ospkar.com, o podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail. Osoby, które zawierają transakcje z OPS, proszone są o podanie dodatkowych informacji, w tym w razie potrzeby danych osobowych i finansowych wymaganych do przetwarzania tych transakcji. W każdym przypadku OPS zbiera takie informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe dla realizacji celu interakcji gościa z OPS. OPS nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osoby innych niż opisane poniżej. Odwiedzający zawsze mogą odmówić podania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im udział w pewnych czynnościach związanych ze stroną internetową.

Łączne statystyki

OPS może zbierać statystyki dotyczące zachowania odwiedzających na swoich stronach internetowych. OPS może wyświetlać te informacje publicznie lub przekazywać je innym. Jednak OPS nie ujawnia danych osobowych identyfikujących innych niż opisane poniżej.

O ochronie niektórych informacji osobistych

OPS ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osoby i dane osobowe tylko tym swoim pracownikom, wykonawcom i organizacjom powiązanym, które (i) muszą znać te informacje, aby przetwarzać je w imieniu OPS lub świadczyć usługi dostępne na stronach internetowych OPS, oraz ( ii) które zgodziły się nie ujawniać go innym. Niektórzy z tych pracowników, wykonawców i stowarzyszonych organizacji mogą znajdować się poza krajem ojczystym; korzystając ze stron OPS wyrażasz zgodę na przekazywanie im takich informacji. OPS nie będzie wypożyczać ani sprzedawać nikomu informacji potencjalnie umożliwiających identyfikację osoby. Poza swoimi pracownikami, wykonawcami i organizacjami powiązanymi, jak opisano powyżej, OPS ujawnia informacje potencjalnie umożliwiające identyfikację osobistą i dane osobowe wyłącznie w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz sądowy lub inny wniosek rządowy, lub gdy OPS uważa w dobrej wierze, że ujawnienie jest jest to uzasadnione w celu ochrony własności lub praw OPS, osób trzecich lub ogółu społeczeństwa. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem witryny internetowej OPS i podałeś swój adres e-mail, OPS może od czasu do czasu wysłać Ci wiadomość e-mail z informacją o nowych funkcjach, poprosić o opinię lub po prostu poinformować Cię o tym, co dzieje się z OPS i naszym produkty. Jeśli wyślesz nam zapytanie (na przykład e-mailem lub za pośrednictwem jednego z naszych mechanizmów opinii), zastrzegamy sobie prawo do opublikowania go, aby pomóc nam wyjaśnić lub odpowiedzieć na Twoją prośbę lub pomóc nam wesprzeć innych użytkowników. OPS podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem informacji potencjalnie umożliwiających identyfikację osoby.

Ciasteczka

Plik cookie to ciąg informacji, które witryna internetowa przechowuje na komputerze odwiedzającego i które przeglądarka odwiedzającego dostarcza do witryny za każdym razem, gdy odwiedzający wraca. OPS wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc Twojej firmie w identyfikacji i śledzeniu odwiedzających, ich korzystania z witryny OPS oraz preferencji dostępu do witryny. Odwiedzający OPS, którzy nie życzą sobie umieszczania plików cookie na swoich komputerach, powinni ustawić przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed skorzystaniem ze stron internetowych OPS, z tą wadą, że niektóre funkcje witryn internetowych OPS mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie.

Transfery biznesowe

W przypadku nabycia OPS lub zasadniczo wszystkich jego aktywów lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy OPS zakończy działalność lub upadnie, informacje użytkownika będą jednym z aktywów, które zostaną przekazane lub nabyte przez stronę trzecią. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie transfery mogą wystąpić, a każdy agent rozliczeniowy OPS może nadal wykorzystywać dane osobowe określone w niniejszych zasadach.

reklamy

Reklamy pojawiające się na którejkolwiek z naszych stron internetowych mogą być dostarczane użytkownikom przez partnerów reklamowych, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Te pliki cookie umożliwiają serwerowi reklamowemu rozpoznawanie Twojego komputera za każdym razem, gdy wysyłają Ci reklamę online w celu zebrania informacji o Tobie lub innych użytkownikach Twojego komputera. Dzięki tym informacjom sieci reklamowe mogą między innymi dostarczać ukierunkowane reklamy, które według nich będą najbardziej interesujące dla Ciebie. Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje wykorzystanie plików cookie przez OPS i nie obejmuje korzystania z plików cookie przez jakichkolwiek reklamodawców.

Zmiany polityki prywatności

Chociaż większość zmian prawdopodobnie będzie niewielka, OPS może od czasu do czasu zmieniać swoją Politykę prywatności i według własnego uznania. OPS zachęca odwiedzających do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian w Polityce prywatności. Jeśli masz konto opskar.com, możesz również otrzymać alert informujący o tych zmianach. Dalsze korzystanie z tej witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce prywatności będzie oznaczać akceptację takiej zmiany.